CPSL

תחומי התמחות

תמ"א 38


אתר אינטרנט

http://cpsl.co.il/

כתובת

מרמורק 14, תל אביב

טלפון

077-8668775

CPSL

תחומי התמחות

תמ"א 38


אתר אינטרנט

http://cpsl.co.il/

טלפון

077-8668775

כתובת

מרמורק 14, תל אביב

דירוגי החברה על פי מדד ההתחדשות העירונית

פעילות בתמ"א 38 חברת CPSL

100-150
סה"כ פרויקטים
22
בקשה להיתר
17
היתר בתנאים
69
לאחר היתר
2,500-3,000
סה"כ דירות אחרי

הנהלת חברת CPSL

אדר' אסף שאול

אדר' אסף שאול

מנכ״ל משותף

אדר' אמיר אבא כהן

אדר' אמיר אבא כהן

מנכ״ל משותף

אודות חברת CPSL

חברת CPSL עובדת בשיטה של הפקת פרויקטים, קרי, מספקת תכנון אדריכלי מלא וגם מנהלת ומובילה את תהליכי הרישוי הנדרשים מול הוועדות המקומיות. החברה פועלת בתחום ההתחדשות העירונית משנת 2005, מעורבת בתחום הרגולטורי ומתמקדת בפרויקטים בתחום גוש דן.

תכנון אדריכלי ורישוי במקום אחד

עבודת האדריכל המוכרת, היצירתית והאמנותית, היא התכנון האדריכלי. אך על מנת לממש את התכנון, נדרשת התמחות גם בתחום הרישוי ובעבודה מול הוועדות המקומיות, שבמקרים רבים בתהליכי התחדשות עירונית מהווים גורם מעכב בפרויקטים השונים.

CPSL מבצעת גם את עבודת התכנון וגם את עבודת הרישוי. החברה מעורבת בתחום הרגולטורי ונציגיה מתנהלים מול ועדות התכנון ומול אנשי מנהל התכנון, והם מייעצים לרשויות בסוגיות רבות. "אנחנו מכירים את עבודת הרישוי 'מבפנים', ולכן ההיכרות המעולה שלנו מסייעת להבין את ההיתכנות של כל פרויקט התחדשות בשלב הראשוני ביותר שלו," מציין אדריכל אסף שאול, שותף ב-CPSL.

ההבנה העמוקה של החברה בתחום ההתחדשות העירונית מסייעת בקיצור משכי הפרויקטים וצמצום תהליכי הרישוי. בנוסף, CPSL מוכרת כמשרד מורשה, משמע היא מורשית, בהתאם לתנאי הרישיון שלה, להגיש בקשות להיתרים ישירות למנהל התכנון וללא מעבר בוועדות התכנון המקומיות.

משולש הזהב של ההתחדשות העירונית

הגישה הייחודית של CPSL מערבת את האדריכל בתהליך כולו. החל בבדיקת ההיתכנות עבור היזם, דרך השתתפות בישיבות עם הדיירים, התכנון האדריכלי, וכלה בהמצאת האישורים הנדרשים בוועדות המקומיות.

בישיבות הדיירים, למשל, האדריכל נתפס כגורם אובייקטיבי ולכן יש לו השפעה בקידום תהליכי החתימה בין הדיירים לבין היזמים.

ההיכרות המעמיקה של האדריכלים ב-CPSL עם מגבלות התכנון מאפשרות ליזם לספק הצעה בעלת ערך לדיירים, תוך חיסכון בזמן והימנעות מהבטחות שהיכולת לממשן תעמוד בסיכון.

"התחדשות עירונית היא הליך מורכב שכולל אינטרסים שונים של גורמים שונים", מסביר אסף שאול, ומוסיף "כדי שפרויקט התחדשות עירונית יצא לדרך ויושלם בהצלחה, נדרש להכיר היטב את הצרכים והשיקולים של כל שלושת הגורמים המרכזיים בתהליך – היזם, הדיירים והרשות המקומית, ואותם אני מכנה משולש הזהב של ההתחדשות".

התחדשות העירונית – לאן?

התחדשות עירונית במסגרת תמ"א 38 היא משימה לאומית, אך משיתה על הרשויות המקומיות עומס תשתיתי ומחייבת אספקת שירותים עירוניים למספר תושבים גדול יותר. "במשולש הזהב של ההתחדשות העירונית היזם והדיירים יצאו נשכרים והרשות המקומית נאלצה להתמודד עם אתגרים רבים", מדגיש אסף שאול.

הסיום המתוכנן של תמ"א 38 צפוי להגביר את המיקוד בהריסה ובנייה של מתחמים שיכללו עירוב שימושים ושירותים לתושב העיר כמו בתי-ספר, מרכזים קהילתיים וכדומה. "בכל מקרה, לבניין יש אורך חיים מוגבל ולכן תידרש חלופה לתמ"א 38 שאיננה מתחמית. היטלי ההשבחה עבור הרשויות המקומיות שנקבעו בחלופת שקד בכוחם לרתום את הרשויות לפרויקטים בתכנון המגרשי. הבנת הדינמיקה והצרכים של השחקנים, מאפשרת לנו לקדם את הפרויקטים בהם אנחנו מעורבים גם לאור השינויים בתחום", הוא מדגיש.

פרויקטים לדוגמה של CPSL

בצלאל 33, תל אביב. יזם_ אלרם יזמות. (קרדיט_ CPSL.)

יסוד המעלה 25, תל אביב. יזם_ מן יזמות ובניה. (קרדיט_ CPSL.)

יהודה המכבי 47א', תל אביב. יזם_ קבוצת גבאי. (קרדיט_ זיתוני הדמיות.)